Maps | 交通資訊

 

地址:桃園縣蘆竹鄉南山路一段97-9號(台茂正後方)
No.97-9, Secretary 1, Nanshan Rd, Luzhu Xing Taoyuam.


檢視較大的地圖

 

 

比佛利用心、處處溫馨

 

Beverly Commercial Motel 比佛利商務汽車旅館

桃園縣蘆竹鄉南山路一段97-9號 No.97-9, Sec 1, Nanshan Rd, Luchu Country, Taoyuam

Tel: 03-321-8688 Fax: 03-321-7383