Employee | 徵才資訊

 

徵才資訊

誠徵房務員一名,無經驗可。請攜履歷表親洽本公司。面試時間請先電話連絡

 

 

 

 

 

比佛利用心、處處溫馨

 

Beverly Commercial Motel 比佛利商務汽車旅館
 
桃園縣蘆竹鄉南山路一段97-9號 No.97-9, Sec 1, Nanshan Rd, Luchu Country, Taoyuam
Tel: 03-321-8688 Fax: 03-321-7383